Opis instalacji

There are no translations available.

Proces odzysku zużytych opon przebiega w instalacji gotowej do montażu w hali o wymiarach 50x12 m lub w wariancie swobodnego zmontowania na "wolnym powietrzu”.

Instalacja stanowi zespół urządzeń składających się z następujących elementów:

 • reaktora do katalitycznego krakingu
 • cyklonu do separacji pyłów
 • układu chłodzenia z wieżą chłodniczą
 • układu kondensacji oleju
 • układu kondensacji oleju typu Diesel
 • układu kondensacji frakcji benzynowej
 • układu odwadniania frakcji olejowej i benzynowej
 • zbiornika na olej ciężki
 • zbiornik na olej typu Diesel
 • zbiornika na frakcję benzynową
 • pojemników na sadzę, stal, popiół

Opony, bez przecinania, są ładowane do  reaktora, gdzie przebiega katalityczny kraking opon w temperaturze ok. 450oC. Z uwagi na to, iż reakcja rozkładu jest ednotermiczna, w pierwszej fazie procesu konieczne jest intensywne podgrzanie reaktora do osiągnięcia temperatury ok. 500oC, w której rozpoczyna się proces pirolizy. Reaktor zawiera katalizator, a jego komora jest obracana w celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury i uniknięcia osadzania się pyłów na jego dnie.

Katalizator stanowi zeolit typu Ni-HAF-5 o rozmiarze ziarna 3,5 mm i gęstości 684 kg/m3. Otrzymane węglowodory i inne produkty krakingu, są kierowane do zbiornika pośredniego, a następnie na układ kondensacji. W układzie tym w pierwszej kolejności wydzielają się najcięższe frakcje, które stanowią olej ciężki kierowany jest do zbiornika oleju ciężkiego. Nieskroplone frakcje są kierowane na drugi układ kondensacji, gdzie cięższe frakcje stanowią olej lekki, a lżejsze stanowią frakcje benzynową. Frakcja olejowa, po oddzieleniu wody i filtracji od zanieczyszczeń stałych – jest kierowana do zbiornika oleju lekkiego (typu Diesel). Lżejsza frakcja jest  kierowana do separatora wody, filtrację, a następnie do zbiornika frakcji benzynowej. Nieskroplona frakcja gazowa jest zawracana do zasilania reaktora katalitycznych celem podtrzymania reakcji pirolizy. Po zakończonym procesie pirolizy reaktor jest schłodzony, otwierany i następuje wyładunek odpadów tj. węgla (sadzy) i kordu metalowego. Instalacja zbudowana jest ze stali, reaktor ze stali specjalnej, obudowany od wewnątrz wymurówka ceramiczną. Cała instalacja pracuje na podciśnieniu utrzymywanym przez wentylator ssący umieszczony za drugą kolumną chłodniczą.

Proces przebiega cyklicznie i składa się z następujących faz:

 • ładowanie opon - ok. 1 godz.
 • piroliza - ok. 4 godz.
 • rozładunek - ok. 1 godz.


Zdolność przerobowa instalacji (jednego cyklu) wynosi 5 Mg zużytych. W ciągu dnia roboczego możliwe jest wykonanie dwóch cykli po 6 godzin, czyli można poddać odzyskowi 10 Mg opon/dzień, co przy 300 dniach roboczych daje 3000 Mg rocznie. W wyniku pirolizy 5 Mg opon w czasie jednego cyklu otrzymuje się ok. 1 Mg oleju ciężkiego, 1,5 Mg oleju lekkiego , 0,3 Mg benzyn, 0,2 Mg gazu pokrakingowego, 1,5 Mg sadzy i 0,5 Mg kordu metalowego.

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form