Wydajność instalacji

There are no translations available.

Wydajność linii:  10 Mg przetwarzanych opon w ciągu doby, w dwóch szarżach. Linia do przerobu opon wymaga zasilenia w energię elektryczną i wodę do uzupełnienia obiegu chłodniczego w obiegu chłodzenia skraplaczy frakcji olejowej.

Wymaga również wspomagania procesu za pomocą ciepła uzyskanego ze spalania gazu ziemnego, szczególnie w pierwszej fazie procesu, kiedy nie wytworzy się gaz pokrakingowy. Energia elektryczna jest zużywana do zasilania pomp i wentylatorów oraz do napędu mechanizmu obrotowego reaktora.

 

Energia elektryczna
Zasilanie ze złącza kablowego istniejącego. Zapotrzebowanie na energie elektryczną: 15 kW.

Woda
Doprowadzenie wody dla potrzeb uzupełnienia obiegu chłodzenia skraplaczy wykonane zostanie z istniejącego przyłącza z  urządzeniem pomiarowym ilości pobieranej wody. Zużycie wody do uzupełnienia obiegu: 5 m3/h.

Gaz ziemny
Do zainicjowania i wspomagania procesu pirolizy zużycie gazu wyniesie 140 m3/h (w pierwszej fazie procesu). Pobieranie gazu przez 1,2 h

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form