Wymagania techniczne

There are no translations available.

Linia technologiczna do przetwarzania odpadów gumowych metodą pirolizy wymaga:

  • terenu o powierzchni ok 400 m2
  • przyłącza elektrycznego o napięciu 380V do zasilania silników obracających Reaktor oraz zasilania wentylatorów
  • koniecznej do chłodzenia wody w ilości 500 m3 wykorzystywanej w obiegu zamknięty

Urządzenie nie wymaga fundamentów, gdyż cała instalacja stanowi stabilną konstrukcję spawaną posadowioną na wypoziomowanym gruncie.

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form