Przebieg procesu

There are no translations available.

Odpady gumowe wprost z miejsca ich składowania trafiają do REAKTORA, którego komora przez 1/3 część czasu trwania procesu opalana jest dowolnym paliwem np: gazem ziemnym, węglem, drewnem lub olejem napędowym.

W wyniku działania wysokiej temperatury powstaje gaz pirolityczny, którego własności fizyko-chemiczne zbliżone jest do własności metanu.

Trafia on do ZBIORNIKA ZATOMIZOWANEGO GAZU a następnie do WIEŻ KATALITYCZNYCH, gdzie poddawany jest działaniu katalizatorów.
Stąd gaz trafia do URZĄDZEŃ SKRAPLAJĄCYCH, których odpowiednio dobrane SKRAPLACZE odzyskują poszczególne produkty procesu pirolizy.

Są nimi:

  • oleje ciężkie /typu olej napędowy/
  • oleje lżejsze /typu gazolina/.


Każdy z produktów magazynowany jest w oddzielnym zbiorniku.

Przybliżone parametry cieczy pirolitycznych zawarte są w certyfikacie dołączonym do technologii.

Część gazu pirolitycznego spalana jest w specjalnie skonstruowanych palnikach ogrzewających REAKTOR przez 2/3 czasu trwania procesu aż do momentu jego zakończenia.

W komorze REAKTORA po zakończeniu procesu pirolizy pozostaje:

  • węgiel pirolityczny
  • sadza techniczna
  • złom stalowy (z drutu oplotu wzmacniającego opony)


W trakcie rozładunku reaktora następuje magnetyczna separacja odpadów metalowych od węgla, a sadza odsysana jest podciśnieniowo.

Skład węgla pirolitycznego opisuje certyfikat dołączony do technologii.

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form