Produkty utylizacji

There are no translations available.

W wyniku katalitycznej depolimeryzacji (krakingu) opon, w temperaturze ok. 420-520, powstają następujące produkty:

Ciężki olej grzewczy o parametrach:

ciężar właściwy:   985 kg/m3
kaloryczność:      49,5 MJ/kg
zawartość siarki:  0,4%

Frakcja olejowa o parametrach:

ciężar właściwy:   886 kg/m3
kaloryczność:      45,5 MJ/kg
zawartość siarki:- 0,2-0,3%


Frakcja benzynowa o parametrach:

ciężar właściwy:   760 kg/m3
kaloryczność:      45,5 MJ/kg


Gaz pokrakingowy o parametrach:

azot:                    32-40%
wodór:                 18- 25%
dwutlenek węgla:   10-18%
metan:                  4-7%
gazy С2–С4:           2,5-5%
tlen:                     0,5- 0,7%
wilgotność:            około 20 %
ciężar właściwy:      0,8 kg/m3
kaloryczność           8,25 MJ/kg


Sadza (granulat o śred. 0,3-2 cm) o parametrach

ciężar właściwy       430 kg/m3
kaloryczność          27,25 MJ/kg
wilgotność            nie więcej niż 24%


Kord metalowy - złom odpadowy

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form